Werkgever

Urenregistratie

Werken met MilAnSa Flex is met name geschikt voor bedrijven met werknemers die veel wisselende uren werken. Het is dan alleen een kwestie van uren doorgeven. Wij zorgen dat de urenregistratie snel en soepel verloopt.

Gewerkte uren kunnen via het daarvoor bestemde urendeclaratie-formulier worden doorgegeven.

 

 

Zekerheid en kwaliteit

Samenwerken met MilAnSa Flex betekent dat u kiest voor kwaliteit en bovendien geeft het u en uw opdrachtgevers de zekerheid dat alles volgens de wettelijke richtlijnen wordt geregeld.

Service staat op 1

Hoe gaat het in zijn werk? Wij nemen het personeel van een bedrijf in dienst, inclusief de daarbij behorende verantwoordelijkheden en regelen de complete personeels,- salaris- en arbo-administratie. Verder onderhouden wij het contact met UWV en fiscus, verstrekken arbeidsovereenkomsten en signaleren en implementeren CAO- en wetswijzigingen. Jij geeft de gewerkte uren van je werknemers door en wij zorgen voor de rest. Zo simpel is het.

Betalingszekerheid

Bij MilAnSa Flex werken we met een zogenaamde G-Rekening voor afdrachten van loonbelasting en sociale verzekeringspremies. Deze geblokkeerde rekening geeft uw opdrachtgevers de zekerheid dat ze zijn gevrijwaard mbt aansprakelijkheid voor betaling van loonbelasting en sociale premies.

Lagere administratielast

Dat steeds meer bedrijven ervoor kiezen met flexibele werknemers te werken, is bepaald niet verwonderlijk: MilAnSa Flex neemt namelijk niet alleen het juridische werkgeverschap (inclusief alle werkgeversrisico’s) van ze over, maar ook onontkomelijke administratieve bijkomstigheden als de salarisadministratie, de afdracht van sociale premies, het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het zorg dragen voor verzekeringen, het begeleiden van eventuele ontslagprocedures, het opstellen van de jaaropgaven en het verwerken van eventuele veranderingen in CAO’s en wet- en regelgeving.

Met name in branches waar veel met parttimers en oproepkrachten wordt gewerkt, denk daarbij bijvoorbeeld aan callcenters, uitzendbureaus, tuinbouwbedrijven, detailhandel, schoonmaakbedrijven en horeca, werd in eerste instantie op grote schaal gebruikgemaakt van flexibele werknemers. Logisch, want het zijn juist deze flex-intensieve branches waarin per medewerker relatief weinig gewerkte uren tegenover een hogere administratielast staan. Vandaag de dag zijn flexibele werknemers echter uitgegroeid tot een fenomeen dat in steeds meer branches aan populariteit wint.

ABU

MilAnSa Flex is ABU Lid middels de backoffice. Dit houdt in dat wij voor alle medewerkers die bij ons op de loonlijst staan de ABU CAO hanteren. Hierin zijn de arbeidsvoorwaarden goed vastgelegd. Daarnaast gelden er uiteraard voorwaarden uit uw eigen CAO en kunt u aanvullende arbeidsvoorwaarden afspreken.

NEN 4400-1

MilAnSa Flex is middels de backoffice NEN 4400-1 gecertificeerd en is hiertoe opgenomen in het register van gecertificeerde ondernemingen.

Offerte aanvragen

Wil je weten of MilAnSa Flex aantrekkelijk is voor jouw bedrijf en ben je benieuwd naar de mogelijkheden van MilAnSa Flex?

Vraag dan gerust een offerte aan!

Het maken van contracten is maatwerk en afhankelijk van de specifieke situatie en behoeftes van een ondernemer, daar gaan we samen mee aan de slag! In onze berekening worden naast de vaste wettelijk verplichte werkgeverlasten (afdrachten UWV/Fiscus, vakantiegeld en vakantiedagen), ook zaken als de ziekteverzuim-verzekering en pensioenmogelijkheden opgenomen.

Meer weten over onze contractmogelijkheden en onze tarieven? Neem dan contact met ons op!

 
Open navigation